Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft


Jun 7, 2017

Kalle håller pass i Åre. Brita får problem med grittan, Kalle kärar ner sig i salsainstruktör, podden får sin första gäst och mycket, mycket mer!