Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft


Sep 20, 2018

Vad är bäst - att träna som Mark Wahlberg, eller bara i 13 minuter? Och klarar Brita marklyftsutmaningen? Och hur ska Kalle klara Lidingöloppet??? Så mycket frågor! Men också lite prayer time...