Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft


Apr 12, 2018

Brita har varit i Los Angeles. Hon har vandrat (?), tränat (?), festat (?). Och så har Kalle har tränat med främlingar i garaget. Just ja! Och så svarar FMTK-Lina vilken som är världshistoriens bästa övning. KUL!