Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft


Dec 30, 2017

Kalle och Brita summerar träningsåret 2017, Aftonbladet får skit, Kalle har dödsångest och hur mkt väger egentligen en julsten? Och så mkt, mkt, mer!