Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft


Dec 14, 2017

Kalle och Brita tränar nåt livsfarligt tillsammans, Kalle låses in i en bur (ej som påföljd av första punkten OBS) och Brita i sitt flickrum, roliga tränings-bössor i Musikhjälpen och mycket mycket mer. Lyssna!!!