Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft


Nov 29, 2018

EXTRA EXTRA! Vi avslöjar hemligheten för att våga sig på ny läskig träning, Kalles fysiska ålder och fördelen med dåliga kompisar. Och så löser Kalle och Brita det stora konditionsproblemet...