Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft


Sep 27, 2018

Om träningsvärk from hell, Kalles marklyftsform och äggstra bra hälsonyheter! Och tankar om Lesbos, vad Kalle och Brita IRL lärt sig av Kalle och Brita på teve och så lackar Brita på snälla nät-troll. LYSSNA!