Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft

Jun 7, 2019

Äntligen - Kalle och Brita svarar på lyssnarfrågor om vandring!!! (Men friskriver sig från allt ansvar om du går vilse). Så vandrar man med bebis som packning, vandra i grupp och vandra upp för 15 toppar! Och såklart lite om Britas gravidkropp och Kalles bajspinne.