Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft

Aug 30, 2018

Kalles ben är felinställda och Brita peppar inför årets osportsliga högtid. Och så lyssnarfrågor; Lunchträning på jobbet, mamma till gymmet och roligt flås!

 


Aug 22, 2018

Kalle berättar allt om när han i förra veckan deltog i multisportloppet Nordic Island Adventure Race. Sex dygn springa, cykla, paddla och simma från stockholm till åbo. I FINLAND!