Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft

Jul 11, 2018

Kalle har simmat Vansbro, multisport, rekord, timmerstugor, Tilde de Paula och träningsvärk i tummen. Och så mycket, mycket mer!! Lyssna!