Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft

Dec 30, 2017

Kalle och Brita summerar träningsåret 2017, Aftonbladet får skit, Kalle har dödsångest och hur mkt väger egentligen en julsten? Och så mkt, mkt, mer!


Dec 21, 2017

Kalle berättar ALLT om musikhjälpen, Brita har världens tuffaste föreläsning genom tiderna och så  blir Kalle blir lurad att åka Nattvasan. Och så mkt mkt mer!!! Lyssna!!


Dec 14, 2017

Kalle och Brita tränar nåt livsfarligt tillsammans, Kalle låses in i en bur (ej som påföljd av första punkten OBS) och Brita i sitt flickrum, roliga tränings-bössor i Musikhjälpen och mycket mycket mer. Lyssna!!!


Dec 7, 2017

Brita på badhus, arga lyssnarbrev, Kalle och Brita har anmält sig till en massa olika lopp och så sjunger Kalle de Careless whisper. DET KAN DU INTE MISSA!