Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft

Mar 30, 2017

Premiär! Kalle och Brita pratar om marklyft, en Svensk Klassiker, att vilja flytta ut i skogen för att en inte tränat, gnagsår i fiffi och massa annat!