Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft

Aug 17, 2017

Kalle har ett nytt tv-program, Brita renoverar sönder familjen, Kalle har blivit nykter och så drar Brita igång ett nytt träningsupplägg. Och så mycket, mycket mer!!!!


Aug 9, 2017

Kalle och Brita på rivieran. Prat om sömmar i snippan, att Kalle har blivit svag och så håller Brita ett brandtal om livet. Och sen mycket, mycket, mycket mer!!


Aug 3, 2017

Kalle och Brita utser vad som är världens bästa träningsplagg, Brita om capoeirans mörka sida, Kalle inser att han är träningens Donald Trump och så uppstår galen svartsjuka över en man som heter Björn. Och så mycket, mycket mer!! Lyssna!!