Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft


May 3, 2017

Kalle bygger ett hus till sina kettlebells, Brita hotas av en sabeltandad tiger,

Kalles armar har blivit till knotiga grenar, Brita om sin tid som hälsokostexpedit och mycket, mycket mer!