Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft


Aug 9, 2017

Kalle och Brita på rivieran. Prat om sömmar i snippan, att Kalle har blivit svag och så håller Brita ett brandtal om livet. Och sen mycket, mycket, mycket mer!!