Preview Mode Links will not work in preview mode

I nöd och lyft


Aug 3, 2017

Kalle och Brita utser vad som är världens bästa träningsplagg, Brita om capoeirans mörka sida, Kalle inser att han är träningens Donald Trump och så uppstår galen svartsjuka över en man som heter Björn. Och så mycket, mycket mer!! Lyssna!!